Bygg bort fallrisker - Fallskyddsutbildning

Byggarbetare som föll olyckligt – Sanktionsavgifter / Böter – Fallskyddsolycka?

Sanktionsavgifter/ böter på 200 000 kronor när det slarvades med Fallskydd

Nu är alltid sanktionsavgifter och böter sekundärt och vi på Fallskyddsutbildningen vill alltid prata positivt och arbeta förebyggande med Fallskyddsutbildning och kunskapen om att arbeta på hög höjd. Men det vi vill förmedla är att det är dyrt för förtagen att slarva med Fallskydd och farligt för de anställda.

Tyvärr är det inte alltid företagen lyckas och ibland händer det tyvärr olyckor.

Svt.se skriver här om ett byggföretag som nu får böta 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Den anställde bröt nyckelben och punkterade sin lunga i fallet vilket är djupt olyckligt.

Enligt Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott hade den anställde inte fallskyddsutrustning på sig när arbetet skulle utföras.

Vi måste alla hjälpas åt att sprida kunskapen om arbete på hög höjd, att ofta prata om riskerna och påminna varandra.

Utbilda oss både teoretiskt och praktiskt ofta, inte bara när vi måste utan ta upp saker från fallskyddsutbildningen som vi gått tidigare och sätta det i rätt samanhang. Vi måste även tillsammans våga säga nej när vi känner oss osäkra på fallskyddet och om det saknas.

Läs mer på Svt.se

Läs mer om sanktionsavgifter

Bygg bort fallrisker - Fallskyddsutbildning