Fallskyddsutbildning Online

Fallskyddsutbildningen går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du lär dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.

onlinekursOnlinekurs

rätt kompetensRätt kompetens

id06-registrering ID06

fallskyddsutbildning online

Fallskyddsutbildning Online

Fallskyddsutbildningen går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du lär dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.

onlinekursOnlinekurs

rätt kompetensRätt kompetens

id06-registrering ID06

fallskyddsutbildning online

Fallskyddsutbildning online

När och var du vill!

Faror på hög höjd faror på hög höjd

Fallskyddsutbildning för dig som ska arbeta på hög höjd, vilket är arbete på över 2-meters höjd. Höghöjdsarbete är alltid förknippat med risk. Den vanligaste dödsorsaken är tyvärr fallolyckor inom byggbranschen. De flesta olyckorna händer på lägre höjder, med långa sjukskrivningar som följd.

Gör rätt! rätt utbildning ger rätt utrustning

Du kan efter utbildningen välja rätt utrustning och du får kunskap om hur du använder din utrustning på bästa sätt. Detta genom att följa med instruktörer från olika professionella utbildare som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet med hjälp av enkla videoinstruktioner.

fallskyddscertifikat när du gått din fallskyddsutbildning

“Kunnig instruktör som hjälpte mig genom utbildningen”

Jonathan Bergman, Option Rock AB, Landvetter

“Grundläggande och bra, hela arbetslaget gick utbildningen. Det känns tryggt”

Jonas Sköld, Skölds Plåtslageri, Norrtälje

”Bra med videoavsnitten från verkligheten. Smidigt och enkelt”

Emil Paulsson, Svensk Röranalys, Stockholm

”Smidig och mycket bra utbildning. Känns tryggt när vår personal har kunskapen”

Anneli Strand, Bodens Energi, Boden

Gå Fallskyddsutbildning gå en fallskyddsutbildning

Med hjälp av denna kurs skaffar du dig snabbt goda kunskaper för att arbeta på hög höjd.

Återförsäljare? Vi söker fler samarbetspartner över hela Sverige. Kontakta oss för ytterligare information: info@fallskyddsutbildningen.se

personligt fallskydd på tak fallskyddsutbildning

Det är så smidigt och enkelt säger vår personal! När arbetsledarna ser en lucka så har vi möjlighet att utbilda oss när och var vi vill i ett upptaget schema. Senast var vi 50 personer som gick Fallskyddsutbildningar när det passade oss.

Emma Ivarsson BR. Axelssons EL AB

“Vi genomförde repetitionsutbildning för fallskydd med ett större antal individer hos oss på Hansson & Söner. Vi behövde en fallskyddsutbildning repetition och genomförde Fallskyddsutbildningen online tillsammans och vi fick flera aha-upplevelse. Ett mycket bra upplägg där man får följa med ut i verkligheten Online.”

Lars Ericsson, Hansson & Söner

Hur fungerar fallskyddsutbildningen?

beställning av fallskyddsutbildning

Beställning

Skicka in eller kontakta oss för att beställa en eller flera fallskyddslicenser.

till kursdags för fallskyddsutbildning
kursdags för fallskyddsutbildning

Kursdags

Efter fallskyddsbeställningen är klar ges tillgång till fallskyddskursen där man kan titta vart och när man vill online.

till slutprov fallskyddsutbildning
slutprov fallskyddsutbildning

Slutprov

När alla lektioner har slutförts och du har följt med din instruktör kommer ett slutprov.

certifikat fallskyddsutbildning

Certifikat

Efter godkänt slutprov i fallskyddsutbildningen skapas ett personligt digitalt fallskyddscertifikat i PDF-format med en personlig QR-kod för certifikatet.

till intyg för din fallskyddsutbildning
intyg som plastkort och id06 fallskyddsutbildning

Plastkort ID06

Om plastkort har beställts tillverkas detta och skickas till överenskommen adress. ID06 registreras om det är beställt.

till avslutning för fallskyddsutbildning
avslutning av fallskyddsutbildning

Grattis

Fallskyddsutbildningen är nu avslutad och certifikatet är giltigt i tre år framåt. Kom ihåg att göra en repetitionskurs innan det går ut.

Beställ fallskyddsutbildningen

Försäkra dig om att dina anställda har rätt kompetens när det gäller arbete på höjd över två meter. Beställ enkelt och snabbt fallskyddsutbildning för dina anställda Online. Profesionella fallskyddsexperter som lär dina anställda att använda sitt personliga fallskydd. Ni utbildar er när det passar er både säkert och kostnadseffektivt.

Beställ fallskyddsutbildningen

Försäkra dig om att dina anställda har rätt kompetens när det gäller arbete på höjd över två meter. Beställ enkelt och snabbt fallskyddsutbildning för dina anställda Online. Profesionella fallskyddsexperter som lär dina anställda att använda sitt personliga fallskydd. Ni utbildar er när det passar er både säkert och kostnadseffektivt.

ID06 registrering - Fallskyddsutbildning

“Fallskyddsutbildningen går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du lär dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.”

Fallskyddsutbildning i Stockholm, Norrköping, Linköping, Göteborg, Jönköping och Malmö

Hos fallskyddsutbildningen.se kan du gå en fallskyddskurs på din ort för att lära dig de kunskaper som du behöver för att använda din personliga fallskyddsutrustning på bästa sätt så att du kan arbeta på ett säkert sätt på höga höjder över två meter.

fallskydd i Stockholm fallskyddsutbildning

Läs mer om Fallskyddsutbildning i

fallskydd i norrköping fallskyddsutbildning

Läs mer om Fallskyddsutbildning i

fallskydd i linköping fallskyddsutbildning

Läs mer om Fallskyddsutbildning i

fallskydd i jönköping fallskyddsutbildning

Läs mer om Fallskyddsutbildning i

fallskydd i göteborg fallskyddsutbildning

Läs mer om Fallskyddsutbildning i

fallskydd i malmö fallskyddsutbildning

Läs mer om Fallskyddsutbildning i

Kontakta oss för frågor eller om du vill beställa direkt

Fyll bara i kontaktformuläret här nedanför så återkommer vi till sig så fort som vi kan.

Krav på fallskyddskurs och fallskyddsutbildning?

Fallskyddsutbildning rekommenderas till alla som ska utföra ett arbete på en höjd över två meter. Om du ska arbeta på höjd över två meter behöver du kunskaper som en bra fallskyddsutbildning innehåller, vilket fallskyddsutbildningen Online är. En fallskyddsutbildning Online ska vara “självbärande” i sig vilket fallskyddsutbildningen Online är. Med “självbärande” menar vi att du ska få hjälp genom hela fallskyddskursen av instruktörer som förklarar på ett lättbegripligt sätt hur du hanterar din fallskyddsutrustning på bästa sätt, detta när du vill, kan och i din takt (så du är maximalt motiverad).

Hur är instruktörerna?

Med hjälp av erfarna och professionella fallskyddsinstruktörer får du lära dig hantera personlig fallskyddsutrustning på ett detaljerat och ingående sätt i rätt miljö. Instruktörerna i fallskyddsutbildningen online tar dig med på tak och i miljöer där det finns risk för fallolyckor när det ska bedrivas höghöjdsarbete (allt arbete över två meter). Fallskyddsutbildningen Online är väldigt uppskattad av både arbetsgivare och anställda då man väljer själv i vilken takt man vill utbilda sig. Många ser om fallskyddsutbildningens avsnitt flera gånger och de diskuteras internt. Här finns praktiska moment att använda sig av när väl det personliga fallskyddet ska provas ut och höghöjdsarbetet påbörjas.

fallskyddsutrustning på tak med sele fallskyddsutbildning
språkflaggor fallskyddsutbildning

Kan jag välja andra språk?

Fallskyddsutbildning Online har den stora fördelen att använda sig av olika språk. Du kan välja mellan Svenska, Engelska, Tyska, Ryska, Polska och Rumänska för både textavsnitt och videoavsnitten. Språket är ofta en barriär för att ta åt sig kunskapen och adderar vi även tidspressen samt att man inte kan vara med i diskussionerna på grund av språket är en Fallskyddsutbildning Online något fantastiskt för eleven som inte har svenska som modersmål.

Behöver fallskyddskursen repeteras och vilken giltighetstid är det?

En fallskyddsutbildning ska givetvis repeteras och även här så fungerar en fallskyddsutbildning online utmärkt. På samma sätt som en personlig fallskyddsutrustning ska besiktigas varje år ska även kunskaperna inom en fallskyddskurs kontinuerligt hållas levande när det gäller fallskydd och fallskyddsutbildning, därför rekommenderas att en repetitionsutbildning för Fallskydd och höghöjdsarbete utförs vart tredje år. Vi använder oss av den Engelska standarden där giltighetstiden är tre år.