Fallskyddsutbildning i Göteborg

Fallskyddsutbildning Göteborg går igenom de lagar och riktlinjer som gäller för höghöjdsarbete. Att välja rätt fallskyddsutrustning för arbetsuppgiften är en sak av många som du kommer att lära dig och veta hur du ska göra efter utbildningen.

Om du ska upp och arbeta på Scandinaviums tak, tänker du nog att det är en självklarhet att du ska ha goda kunskaper om arbete på hög höjd. Med fallskyddsutbildning Göteborg erbjuder vi dig en utbildning inom personligt fallskydd, förankringspunkter .m.m. Du behöver dessa kunskaper direkt du arbetar på en höjd över två meter. De går väldigt fort att komma upp på två meters höjd och därför är det viktigt att alla har rätt kompetens för höghöjdsarbete.

fallskyddsutbildning online i göteborg

onlinekurs Onlinekurs

rätt kompetens Rätt kompetens

id06 ID06

Om du jobbar på 2 meter eller högre så säger Arbetsmiljöverket att man måste ha utbildning för att minimera fallrisker

Skaffa dig rätt kunskap och kompetens med fallskyddsutbildning

För dig som arbetsgivare ger Fallskyddsutbildningen.nu dig och dina anställda rätt kunskap och kompetens för att utföra arbeten säkert på höjder över 2 meter. Väldigt många arbetsplatsolyckor är fallolyckor och framförallt vid byggnads-/anläggningsarbete. Det här kan vi förbättra genom rätt utbildning och öka kompetensen, säkerheten och hur vi minimerar riskerna när vi arbetar på högre höjder.

Fallskyddsutbildningen Göteborg online

Det är viktigt att ha en bra utbildning med rätt kunskaper, ännu viktigare är det om man jobbar i en branch där det finns större risk för fallolyckor, en sån branch är byggnadsarbetare. Arbetsgivaren är den som har ytterst ansvar för att se till att rätt utbildning finns hos de som ska utföra jobbet.

Oavsett vilken del av Göteborg kan du gå Fallskyddsutbildning Göteborg. Om det är Trollhättan, Alingsås, Kungälv, Kungsbacka, Varberg, Borås i Mölndal eller Partille.

Fallskyddsutbildning Göteborg är en onlinekurs och du bestämmer själv när och var du vill genomföra utbildningen. Efter Fallskyddsutbildningen så kommer du ha rätt kunskaper för arbetsuppgiften och kan välja rätt personlig fallskyddsutrustning för situationen beroende på vad som finns tillgängligt.

Bli certifierad att jobba på hög höjd

Fallskyddsutbildning Göteborg är baserad på videoavsnitt blandat med text med professionella instruktörer som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet och tar med dig ”ut i verkligheten”. Vi går givetvis igenom de lagar, regler och normer som gäller för att arbeta på över 2 meters höjd.

För att genomföra Fallskyddsutbildning Göteborg behövs inga förkunskaper. I slutet av utbildningen finns ett kunskapsprov. Efter godkänd utbildning kan deltagaren få ett intyg i form av ett plastkort eller att kompetensen registreras på ID06.

göteborg
fallskyddssele
förankringspunkt
onlinekurs

Arbeta säkert på hög höjd – Få utbildning inom fallskydd Göteborg med fallskyddsutbildningen.se

Fall är en av de vanligaste yrkesriskerna i många branscher, inklusive konstruktion, tillverkning och till och med hälsovård. Arbetstagare som utsätts för höjder eller arbetar på förhöjda plattformar löper stor risk att falla och få allvarliga skador. Därför är det avgörande för arbetsgivare att tillhandahålla effektiv fallskyddsutrustning för att garantera sina anställdas säkerhet.

Det finns flera typer av fallskyddsutrustning tillgängliga på marknaden, var och en utformad för att tjäna ett specifikt syfte. De vanligaste typerna av fallskyddsutrustning är selar, linor, livlinor, skyddsräcken och skyddsnät. Selar bärs av arbetare för att förhindra att de faller i händelse av en halka eller snubbla. En sele består av remmar som går runt arbetarens bål och ben, tillsammans med en D-ring för att fästa en snodd. Band används för att fästa arbetaren vid en förankringspunkt, till exempel en ställning eller en strukturell balk.

Livlinor är en annan typ av fallskyddsutrustning som är särskilt användbar i bygg- och takapplikationer. En livlina är ett rep som löper vertikalt eller horisontellt och förankrar arbetaren till en säker punkt. De är särskilt användbara när arbetare behöver flytta runt på ett tak eller andra upphöjda ytor.

Skyddsräcken används för att förhindra fall genom att skapa en barriär runt kanten på ett arbetsområde. Skyddsräcken kan vara gjorda av trä, metall eller plast och kan fästas på ställningar, tak eller andra strukturer. De är särskilt användbara i områden där arbetare behöver flytta runt ofta, till exempel på ett tak eller en plattform.

Sammanfattningsvis spelar fallskyddsutrustning en avgörande roll för att säkerställa arbetarnas säkerhet i många branscher. Arbetsgivare måste välja rätt utrustning för jobbet och ge korrekt utbildning till sina anställda för att säkerställa att den används på rätt sätt. Genom att använda lämplig fallskyddsutrustning kan arbetsgivare minska risken för fall avsevärt och skydda sina anställda från allvarliga skador.

linor, bygg och anläggning, ställning, förankring