Fallskyddsutbildning i Örebro

Fallskyddsutbildningen i Örebro går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du behöver inte klättra upp på utsidan av Svampen för att vara på hög höjd, det räcker med att du är över två meter när du ska utföra ditt arbete. Du lär dig här välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.

fallskyddsutbildningen i örebro

onlinekurs Onlinekurs

rätt kompetens Rätt kompetens

id06 ID06

Arbetsmiljöverket har krav på att de som arbetar på 2 meter eller högre har rätt utbildning för ett säkert och tryggt arbete

Certifiera dig med en fallskyddsutbildning i Örebro

Fallskyddsutbildningen ger dig och dina anställda rätt kunskap och kompetens för att utföra arbeten säkert på höjder över 2 meter. De flesta arbetsplatsolyckor är tyvärr fallolyckor och framförallt vid byggnads- och anläggningsarbete. Den statistiken kan vi alla hjälpas åt med att förbättra genom bra utbildning och öka kompetensen och säkertänket och hur vi minimerar riskerna på arbetsplatsen.

Ofta förknippar man höghöjdsarbete med att ta sig upp på Gustavsviks tak med rep och då bör man vara specialutbildad inom klätterteknik. Nej en fallskyddsutbildning behövs redan från två meters höjd och det går väldigt fort att komma upp på den höjden. De flesta fallskyddsolyckor sker på låga höjder med långa sjukskrivningar som följd tyvärr.

Det är även tryggt för era kunder i Örebroområdet att känna att de anlitar ett företag som verkligen sätter personalens säkerhet i fokus.

Fallskyddsutbildningen Örebro är en onlinekurs

Som arbetsgivare i Örebro län och övriga landet har du ett ansvar att se till att anställda får utbildning och rätt färdigheter. För bygg- och anläggningsarbete är det ett krav från Arbetsmiljöverket att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap.

Oavsett om du är verksam i Örebro eller Hallsberg kan du gå Fallskyddsutbildning Örebro Online. Det är enkelt och smidigt att låta dina anställda gå fallskyddsutbildningen Online, när och vart de själva vill. Du bör även som ansvarig själv gå Fallskyddsutbildningen. Självklart finns Fallskyddsutbildningen online på olika språk så man kan välja det språket man känner sig mest bekväm i att ta till sig nya kunskaper om höghöjds arbeten.

Fallskyddsutbildningen Örebro är en onlinekurs och du bestämmer själv när och var du vill genomföra utbildningen. Det enda som behövs är en dator eller en modern telefon för att kunna ta del av Sveriges bästa fallskyddsutbildning online. En Fallskyddsutbildning som är framtagen av tre av Sveriges ledande fallskyddsutbildare.

Efter att ha genomfört Fallskyddsutbildning Örebro har du goda kunskaper för att arbeta på hög höjd och du har fått kunskap om hur du väljer och använder din utrustning på bästa sätt.

vattentornet svampen i örebro
Svampen Örebro
linor, förankringspunkt, bygg och anläggning, fallskydd
örebro slott
Örebro Slott
onlinekurs i fallskydd

Certifiering i Personlig fallskyddssäkerhet i Örebro – en väg till ökad arbetsplatsäkerhet

Säkerhet med personligt fallskydd är väldigt viktigt för arbetsplatsen i olika branscher, inklusive konstruktion, tillverkning och anläggning. Det handlar om att vidta åtgärder för att se till att arbetarna skyddas från fall, vilket är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador och dödsfall. Att bli certifierad i personlig fallskyddssäkerhet erbjuder många fördelar för både individer och deras företag, inklusive förbättrad säkerhet samt efterlevnad av föreskrifter och regler.

Fördelar med Certifiering i personlig fallskyddssäkerhet i Örebro

För det första är det viktigt att få en certifiering i personlig fallskyddssäkerhet för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Det gör det möjligt för arbetare att identifiera potentiella fallrisker på sin arbetsplats och vidta effektiva åtgärder för att förhindra fall. Dessutom ger certifieringen individer utbildning i användningen av fallskyddsutrustning, såsom selar, linor och livlinor. Dessa färdigheter och kunskaper kan hjälpa arbetare att undvika allvarliga skador till följd av fall från höga höjder. Men även att erhålla en certifiering gör det möjligt för arbetsgivare att följa myndighetsföreskrifter relaterade till fallskyddssäkerhet. Förordningar, såsom kraven ifrån Arbetsmilöverket kräver att arbetsgivare tillhandahåller utbildning och utrustning för att säkerställa att arbetarna är skyddade från fall.

Certifieringens roll för arbetsgivare och karriärmöjligheter i Örebro

Genom att erhålla en certifiering kan företag visa ett åtagande att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för sina anställda och undvika kostsamma böter för bristande efterlevnad. Slutligen, att bli certifierad i personlig fallskyddssäkerhet kan förbättra karriärmöjligheter och avancemang. Arbetsgivare värdesätter ofta certifieringar inom olika områden eftersom det visar en individs engagemang för sitt yrke och deras vilja att investera i sin egen utveckling. Genom att få certifiering förbättrar individer sitt CV och bevisar att de har den expertis och kunskap som krävs för att utföra jobbet på ett säkert sätt. Personlig fallskyddssäkerhet är väsentligt för att säkerställa säkerhet på arbetsplatsen, följa myndighetsföreskrifter och att komma hem utan skador till familjen. Att få en certifiering inom detta område kan ge individer värdefull utbildning och en trygghet i att kunna arbeta på höga höjder med minimerade risker för fall.