Fallolyckor förhindras med fallskyddsutbildning - bild på tak coh solceller

Fallolyckor förebyggs med Fallskyddsutbildning och riskanalys

Fallolyckor är omfattande och drabbar de flesta sektorer. Fallolyckor drabbar inte bara arbetsplatser utan även privatpersoner i hemmet när man befinner sig i hemmiljö. Det kan vara olika typer av underhållsarbeten i villaträdgårdar eller på andra höjder i närheten av hemmet. I sådana situationer finns uppenbara risker för fallolyckor och att individen kan störta er i backen. Detta får allvarliga konsekvenser både för individ, familj och samhälle.

Det är därför otroligt viktigt att man alltid tänker till direkt man kommer upp på höjd över två meter. Vilka fallrisker har vi när vi ska utföra uppdraget, hur kan vi förhindra att dessa sker och få bort ”jag ska bara”. Ta alltid fram en riskanalys och fundera på vad ska vi göra, vilka risker finns i detta arbetsmoment?

Fallskador utgör de mest allvarliga arbetsolycksfallen enligt Arbetsmiljöverket och AFA-försäkringar. De som är med om en fallolycka drabbas ofta av svåra fysiska skador, som kräver långvariga och komplexa läkningstider.

Det är då konstigt att många företag inte har fokus på fallskyddsutbildning och fallskyddsförhindrande åtgärder i större utsträckning tycker vi på Fallskyddsutbildningen. Det är ofta väldigt självklart att man har koll på sina certifikat gällande fordon som truckutbildning och fallskyddsutbildning men inte sina fallskyddscertifikat och utbildning kring fallskydd.

De flesta olyckor när det gäller Fallskydd händer på lägre höjder.

För att minska antalet fallolyckor behöver företagen en långsiktig strategi. Här ska både företagsledning och chefer vara inblandade och även de ha en kunskap om Fallskyddsutbildning och riskhantering för att undvika fall. Inte bara när det kommer höga höjder på tal utan även direkt någon anställd går upp på höjd över två meter.

Det är viktigt att få en djupgående förståelse för att förhindra fall och få en djup förståelse i fallskyddsarbete på alla höjder.

Fallskyddsutbildning, riskanalyser och arbete med fallförhindrande åtgärder är viktiga aspekter att ha med i sitt arbetsmiljöarbete.

Frågan vi får ofta är om man måste ha en Fallskyddsutbildning och svaret är självklart JA. Oavsett om den anställde har mest behov av den på jobbet eller att företaget. Kan vi förhindra en skada även i hemmet med hjälp av en fallskyddsutbildning är det fantastiskt bra!

Se alltid till att uppdatera era kunskaper på www.fallskyddsutbildningen.se

Fallskyddsutbildning förhindra fallolyckor  Bild på montering av solceller.