Arbeta på hög höjd - Liftutbildning för personal och ansvariga

Arbeta på höga höjder, över två meter – Fallskydd

Arbeta på höga höjder, över två meter där personal och ansvariga ska befinna sig över två meter, här bör alla inblandade gå en Fallskyddsutbildning och uppdatera denna kunnskap kontinuerligt!

När vi kommer till fallolyckor så är tyvärr dessa de vanligaste olyckorna på arbetsplatserna. Speciellt drabbad är byggbranschen. Det finns ofta stora brister när det gäller riskbedömning innan påbörjat arbete. När arbete ska utföras där det krävs säkra lyft och eller liftutbildning är ofta medvetenheten stor när det gäller kompetensutbildning, men när det kommer till fallskydd och fallskyddsutbildning är medvetenheten oftast mindre konstigt nog. Vanligast är de olyckor som sker på lägre nivå på höjder som inte anses som “så farliga”. Sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket kan delas ut direkt på plats när det kan konstateras att den som ska utföra sitt uppdrag inte har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper inom fallskydd och personlig fallskyddsutrustning. När du genomgår en utbildning hos Fallskyddsutbildningen så fyller ni på med de fallskyddskunskaper som behövs ute i arbetslivet.

Vi rekommenderar alltid både arbetsledare och den anställde som ska utföra att genomgå fallskyddsutbildning. Detta för att få en gemensam förståelse och uppfräschning av kunskapen som är en färskvara. Repetition är en väldigt viktig del i att förhindra fallskyddsolyckor i Sverige. Oavsett om du arbetar på höjd dagligen eller bara någon gång ibland behöver du uppdatera dina kunskaper dagligen. Fallskyddsutbildningen följer den engelska standarden där giltighetstiden är tre år.

Ofta när vi kommer ut ser vi utrustning som inte är besiktade och fallskyddsutrustning som inte är lämpade för uppgifterna. Även att fallskyddsutrustningen är mer än 10-år gammal och ska kasseras för länge sedan är inte ovanligt tyvärr. Fortlöpande kompetens inom fallskyddsutbildning är avgörande för att både kunskap hos personal och utrustning är uppdaterade. Allt för en säker arbetsmiljö och för att slippa sanktionsavgifter vid ett oanmält besök från Arbetsmiljöverket, vilket är helt onödigt.

Tveka inte att kontakta oss om frågor och funderingar, fråga gärna en gång extra.

Beställ din fallskyddsutbildning här direkt: https://fallskyddsutbildningen.se/priser-och-bestall-licenser/