Fallskydd vid höghöjdsarbete vid installation av solceller och solpaneler

Vi får många samtal när det gäller fallskydd och fallskyddsutbildning för installationer av solpaneler och solceller på framför allt privat villor och arbete på höjd där.

När man ska ut och arbeta på kommersiella fastigheter finns det oftast ordentligt med förankringspunkter och wirar, godkända räcken att förankra sig (möjlighet att kroka fast det personliga fallskyddet i).

Det är tyvärr ofta man ser obefintligt ”fallskydds tänk” när man passerar villor där det ska sättas upp fallskydd.

Det finns oftast inte några förankringspunkter på villor, möjligtvis en skorsten eller stegstöd för att ta sig upp till skorstenen. Godkända förankringspunkter brukar allt som oftast saknas. Det kan finnas snörasskydd men här måste man verkligen ta reda vilken belastning dessa tål?

Ni ska alltid göra en riskanalys innan ni påbörjar arbete på hög höjd.

Eftersträva att bygga ett kollektivt fallskydd. Detta görs oftast med ställning och att ni har ett räcke som MINST ska vara 1 meter för att undvika fall.

Därefter ska ni använda personligt fallskydd och försäkra er här om att ni har något att förankra det personliga fallskyddet i.

Så här säger Arbetsmiljöverket om skyddsräcke:

När man använder en ställning som fallskydd i stället för att sätta skyddsräcke på en takfot eller takkant, hur ska då räcket se ut?

Räcket ska vara minst en meter högt (1000 mm), och man mäter höjden vinkelrätt mot takytan eller takytans förlängning (om takytan lutar utåt). Om man även kan stå på ställningen ska räcket vara minst 950 mm över arbetsplanet.

Om ställningen bara ska tjäna som skydd mot fall från taket bör arbetsplanet vara nära takfoten. Om man ska kunna gå direkt mellan takytan och arbetsplanet kan avståndet vara lite större, men inte mer än 40-50 cm. Om man ska stå på arbetsplanet och arbeta på takfoten behöver det vara minst 70 cm skillnad för att inte det ska bli för dåliga arbetsställningar. Kom då ihåg att en särskild tillträdesled mellan tak och arbetsplan behövs, och att arbetsplanet kan behöva förstärkas för att klara ett fall från taket.

Arbete på höjd tas upp och går igenom av Arbetsmiljöverkets föreskrifter – s.k. Afs:ar i detalj.

Kontakta oss om frågor och funderingar.

Beställ din fallskyddsutbildning online här direkt: https://fallskyddsutbildningen.se/priser-och-bestall-licenser/