Fler språkmöjligheter på fallskyddsutbildningen

För att du som deltagare på Fallskyddsutbildningen ska kunna få ut det mesta har vi lagt till ett flertal språk om du har lättare att förstå ett annat språk eller om ditt modersmåls inte är Svenska. Detta finns översatt i textform och även undertexter i videoavsnitten.

I huvudmenyn uppe till höger hittar du en språkväljare där du kan välja språk plus att det finns en likadan i sidfoten samt inuti utbildningen.

I dagsläget kan du välja mellan Tyska, Polska, Ryska, , Spanska, Rumänska plus i undertexterna finns det även att man kan välja Tigrinja.

Det skall alltid utföras en riskbedömning vid varje nytt påbörjat arbetsmoment där arbete ska bedrivas på höjd över två meter. Om arbete ska ske på arbete över två meter är det arbetsgivarens ansvar att se till att den anställde har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper om att arbeta på höjd över två meter. Givetvis oavsett vilket språk den anställde tar till sig kunskap på.

Rätt kunskap och rätt utrustning minimerar riskerna för alla typer av höghöjdsarbeten.