Fallskyddsutbildning med räddning

WP-kompetens är återförsäljare / samarbetspartner för fallskyddsutbildningen.se. WP-kompetens använder Fallskyddsutbildningen online när de utbildar i fallskydd, här förbereder de eleverna och de får en gemensam kunskapsbas att stå på, när de ska träna på fallskyddsutbildning med räddning.

Eleverna får sin inloggning i god tid och kan i egen takt utbilda sig med fallskyddsutbildningen online. Eleven kan välja önskat språk. Eleven väljer när de själva vill och har tid utbilda sig i grunderna för fallskydd och genomföra fallskyddsutbildningen på sina egna villkor online (fallskyddsutbildning via dator).

När utbildningen är färdig får WP-kompetens en notis om att eleverna är färdig av fallskyddsutbildningen online. Då är eleverna förberedda när de kommer till fallskydds övningarna och kan ha fokus på fallskydd med räddning.

Eleverna kommer extremt förberedda och utbildade teoretiskt till de praktiska övningar där fokus ligger på fallskyddsutbildning med räddning som Lena Werme på WP-kompetens ansvarar för.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret över arbetstagaren så det finns rätt utbildning. I detta fall fallskyddsutbildning med det personliga fallskyddet i fokus. Arbetsgivarens ansvar är att ordna med instruktioner och övningar för SAMTLIGA som ska arbete eller ska påbörja ett arbete med personlig fallskyddsutrustning. Tänk på att direkt arbete sker över två meter behövs fallskydd och kunskaper om fallskyddsutrustningen vilket WP-kompetens ombesörjer.

En riskanalys ska alltid tas fram innan påbörjat arbete där man går igenom vad som krävs när det gäller fallskydd och fallskyddsrisker. Finns det risk för att någon blir hängandes och att man behöver få ner någon som blir hängandes i sin fallskyddssele, ska arbetsgivaren se till att det finns kunskap att utföra dessa moment.

Detta går WP-kompetens igenom med eleverna och hjälper arbetsgivaren att se till att både teoretiska och praktiska kunskaper finns för räddning.

Foto: Tanja Chernykh
Foto: Tanja Chernykh

Så här säger lagen om fallskydd och fallskyddsutbildning (text från Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se):

”Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning skall tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.”

AFS 2001:3

Vad ingår i en fallskyddsutbildning?

  1. Lagar, förordningar om fallskydd och fallrisker.
  2. Lära sig förstå sitt personliga fallskydd och lära sig delarna som ett personligt fallskydd består av
  3. Få en förståelse om olika typer av fallskydd som finns och när de ska användas för att minimera risken för fallolyckor
  4. Falldämparens uppgift och när du ska använda en falldämpare, viktigt här att veta hur lång din falldämpare blir när den aktiveras så du kan göra din riskanalys korrekt, innan påbörjat arbete för att undvika fallolyckor på arbetsplatsen och så att rätt fallskyddsutrustning används.
  5. Bli väl medveten om risken när du använder dit personliga fallskydd och undvika fallskyddsolyckor genom att använda ditt personliga fallskydd på rätt sätt
  6. Egenkontroller när det gäller fallskyddsutrustning, lära dig och förstå när fallrisker kan uppstå och planera för dessa
  7. Förankringspunkter. Vilka förankringspunkter du kan använda dig av för att koppla ditt personliga fallskydd, planera hur du ska fästa detta och räkna på att förankringspunkterna håller och är avsedda att förankra i
  8. Positioneringsutrustning för in fallskyddsutrustning för att kunna hantera din fallskyddsutrustning
  9. Att du kan genomföra räddning av en nödställds i sin fallskyddsutrustning. Evakuering, förberedelse så att telefoner har täckning och att dessa fungerar. Att det finns liftar och annat för att möjliggöra en evakuering av den som blir hängandes i luften och hur man får ner individen. Givetvis att man lär sig hantera trauma-strap.

Här ser man när instruktör Lena Werme från WP-kompetens utbildar sina elever i fallskyddsutbildning med räddning. Det är ett otroligt bra samarbete med Fallskyddsutbildningen.nu där vi får full support och kan förberedda våra elever på bästa sätt med fallskyddsutbildning Online.

Eleverna får en otroligt bra kunskapsbas att stå på innan vi påbörjar de praktiska momenten i fallskyddsutbildning med räddning. När eleverna har så mycket högre förkunskaper så skapar de så mycket mervärde då eleverna kan ställa frågor om fallskydd och fallskyddsutrustning på ett helt annat sätt säger Lena Werme.

WP-Kompetens hjälper dig med fallskyddsutbildning i städer som: Motala – Linköping – Norrköping – Tranås – Boxholm – Gränna – Vadstena – Finspång – Askersund.

Foto: Tanja Chernykh

Foto: Tanja Chernykh
Foto: Tanja Chernykh