Förankringspunkter som du fäster ditt personliga fallskydd i.

Förankringspunkter lika viktigt som fallskyddsselen i sig

Om du nu har skaffat dig en skön och säkert fallskyddsele som passar dig och dina behov, måste du ha något att fästa dig i. När du går ut på ett tak måste du försäkra dig om att det finns förankringspunkter och att dessa inte sitter längre bort än 5-meter ifrån varandra. Eller så att du kan ta dig från ena förankringspunkten till den andra utan att du släpper taget i dina hajkrokar. Du måste alltid vara förankrad med två krokar om du ska ta dig fram på ett tak, en måsta alltid sitta fast innan du släpper den andra. Ska du bara stå på ett ställe så se till att du kan arbeta fritt och att du alltid är förankrad och har förankringspunkter som är godkända. Är du osäker på förankringspunkterna på ett tak du ska ut på så fråga gärna fastighetsägaren om detta.

När du ska gå upp på ett tak, fråga någon som vet vart och hur förankringspunkterna sitter. De ska även klara vikten av ett fall från dig, så se till att förankringspunkterna är monterade av expertis.