Fallskyddsutbildning i Västerås

Fallskyddsutbildningen i Västerås går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du lär dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift. Om du arbetar på höga platser som skrapan i centrum eller i Vallby, Bäckby, Råby, Pettersberg, Hökåsen, Stenby, Viksäng eller utanför i Irsta, Gäddeholm, Skultuna eller Dingtuna så kan du göra din fallskyddsutbildning online.

Onlinekurs

Rätt kompetens

ID06

“Arbetsmiljöverket kräver att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap”

Få rätt kunskap och kompetens med fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildningen ger dig och dina anställda rätt kunskap och kompetens för att utföra arbeten säkert på höjder över 2 meter. De flesta arbetsplatsolyckor är tyvärr fallolyckor och framförallt vid byggnads- och anläggningsarbete. Den statistiken kan vi alla hjälpas åt med att förbättra genom bra utbildning och öka kompetensen och säkertänket och hur vi minimerar riskerna på arbetsplatsen.

Ofta förknippar man höghöjdsarbete med att ta sig upp på globens tak med rep och då bör man vara specialutbildad inom klätterteknik. Nej en fallskyddsutbildning behövs redan från två meters höjd och det går väldigt fort att komma upp på den höjden. De flesta fallskyddsolyckor sker på låga höjder med långa sjukskrivningar som följd tyvärr.

Det är även tryggt för era kunder i Västeråsområdet att känna att de anlitar ett företag som verkligen sätter personalens säkerhet i fokus.

Fallskyddsutbildningen Västerås är en onlinekurs

Som arbetsgivare i Västerås och övriga landet har du ett ansvar att se till att anställda får utbildning och rätt färdigheter. För bygg- och anläggningsarbete är det ett krav från Arbetsmiljöverket att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap.

Oavsett om du är verksam i norra Västerås eller andra delar av Västerås kan du gå Fallskyddsutbildning Västerås Online. Det är enkelt och smidigt att låta dina anställda gå fallskyddsutbildningen Online, när och vart de själva vill. Självklart finns Fallskyddsutbildningen online på olika språk så man kan välja det språket man känner sig mest bekväm i att ta till sig nya kunskaper om höghöjds arbeten.

Fallskyddsutbildningen Västerås är en onlinekurs och du bestämmer själv när och var du vill genomföra utbildningen. Det enda som behövs är en dator eller en modern telefon för att kunna ta del av Sveriges bästa fallskyddsutbildning online. En Fallskyddsutbildning som är framtagen av tre av Sveriges ledande fallskyddsutbildare.

Efter att ha genomfört Fallskyddsutbildning Västerås har du goda kunskaper för att arbeta på hög höjd och du har fått kunskap om hur du väljer och använder din utrustning på bästa sätt.

Bli certifierad att jobba på hög höjd

Fallskyddsutbildning Västerås är baserad på video med professionella instruktörer som har lång erfarenhet i fallskyddssäkerhet och tar med dig ”ut i verkligheten”. Vi går även igenom de lagar, regler och normer som gäller för att arbeta på över 2 meters höjd.

För att genomföra Fallskyddsutbildning Västerås behövs inga förkunskaper. I slutet av utbildningen finns ett kunskapsprov. Efter godkänd och genomförd utbildning kan kursdeltagarenvälja att få intyg i form av ett plastkort eller att kompetensen registreras på ID06.

Fallskyddsutbildning: Säkerhet och kompetens för arbete på Hög höjd

Arbete på hög höjd kräver rätt kunskap, utbildning och utrustning för att garantera säkerheten på arbetsplatsen. Fallskyddsutbildningen.nu erbjuder en fantastiskt välproducerad fallskyddsutbildning som täcker olika nivåer av kompetens, från grundläggande till avancerade, för yrkesutövare som arbetar i skiftande miljöer med risk för fallskador och fallolyckor. Vi på Fallskyddsutbildningen har tagit fram utbildningen med ytterligare fem fallskyddsutbildare som har mångårig erfarenhet av arbete med fallskyddsutbildningar och säkerhet.

Vår Fallskyddsutbildning täcker allt från Grundläggande till avancerade nivåer

Fallskyddsutbildningen är lämplig för dem som ska använda fallskyddssele och personlig fallskyddsutrustning och ger kunskap om olika tekniker för att arbeta säkert på höjder samt allmän kunskap om personlig skyddsutrustning. Fallskyddsutbildning är lämplig för alla yrkesutövare som arbetar i skiftande miljöer med varierande arbetsmiljöproblematik på höjder. Denna kurs täcker allt från att avgöra vilka olika typer av fallskyddsutrustning som bör användas, till att praktiskt visa hur man säkert och effektivt förankrar sig och använder rätt fallskydd på tak eller höjd för det tänkta arbetet över två meter. Detta med filmade situationer och experter på fallskyddsutbildning i våra välproducerade videoavsnitt som tar dig ut i rätt miljöer. När du ska använda fallskyddsutrustning i mer krävande situationer eller ni ska ha utbildat er i räddning med fallskyddsutrustningen har vi våra experter och återförsäljare som hjälper er med detta som en påbyggnad (PU fallskydd).

Målen för varje Fallskyddsutbildningen syftar till att lära ut hur man kan använda fallskyddssele, kännedom om lagar och regler samt när fallskydd ska användas i enlighet med FS 2001:3. Fallskyddsutbildning Du går även igenom olika typer av fallskyddsutrustning som bör användas, kännedom om lagar och regler för användning av fallskydd i enlighet med AFS 2001:3, samt praktiska övningar som du tar med dig när du ni har valt vilka personliga fallskydd just ni ska använda för arbetsuppgiften. Många av dessa moment tar ni även med i den riskanalys som ni tar fram gemensamt mellan arbetare och arbetsgivare för att dokumentera eventuella risker i det kommande arbetet.  Ni går även igenom hur ni effektivt förankra er och använda rätt fallskydd på tak eller den höjd över 2-meter där arbetet ska utföras på.