Vad säger lagen om personligt fallskydd i en lift – mobil arbetsplattform?

Vi får ofta frågan om det är krav på att ha fallskyddsutrustning i en skylift, saxlift eller bomlift. Ni ska alltid utföra en riskbedömning och den avgör om personerna som befinner sig i liften / mobila arbetsplattformen ska vara säkrade med en sele, selen ska alltid vara en helkroppssele. När ni använder en lyftanordning och övriga lyftredskap ska arbetsförhållandena undersökas/utredas och riskerna bedömas. Riskbedömningens resultat avgör sedan om personen ska vara säkrad eller inte. Fallskyddsutbildningen rekommenderar att du har en kort lina, utan falldämpare på ditt fallskydd och ser till att du är förankrad säkert i säkert i korgens godkända förankringspunkter. Se till att du trivs i ditt personliga fallskydd som med andra kläder du har på dig när du jobbar Det blir då en naturlig del av vardagen och till sist så finns den bara där och fallskyddet blir en naturlig del direkt man arbetar på höjd över 2 meter utan kollektivt fallskydd.

Användning av personlig fallskyddsutrustning i en lift. Här arbetar målaren på en låg höjd vid detta arbete. Företaget har säkerligen utfört en riskanalys om att fallskyddsutrustningen behövs för denna arbetsuppgift med släpvagnsliften (skyliften). Eller så har de tagit beslutet om att de alltid ska använda fallskyddsutrustning när de arbetar i en lift?