Hur fungerar en fallskyddsutbildning?

Frågor om Fallskyddsutbildningen:

Hur länge gäller en Fallskyddsutbildning? Fallskyddscertifikat har lite olika giltighetstid beroende på vilken standard utbildningsföretaget använder sig av. Fallskyddsutbildningen följer den Engelska standarden och där är liftkortet giltigt i tre år. Repetition är en otroligt viktig del när det gäller utbildning och säkerhetstänk. Öva ofta med ditt personliga fallskydd och utför dina riskanalyser ordentligt. Därefter kan ni gärna hjälpa varandra och repetera det ni lärt er på er senaste Fallskyddsutbildning som enligt den Engelska standarden är giltig i tre år.

Måste man ha en fallskyddsutbildning? Läs ovan under rubrikerna arbete på höjd och fallrisker.  Sammanfattat kan man säga att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att se till att arbetstagaren har tillräckligt stora kunskaper,  både teoretiskt och praktiskt när det gäller arbeten med fallrisker. Arbetsgivare med stora kunskaper inom fallskydd och fallförhindrande arbeten skulle rent tekniskt kunna utbilda den egna personalen. Arbetsgivaren köper ofta denna tjänst av professionella utövare som följer en branschspecifik kursplan för fallskyddsutbildning. Sedan är det givetvis upp till den enskilde arbetstagarens tidigare kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter som styr vilka teoretiska och praktiska kunskaper arbetsgivaren godkänner för arbetstagaren. 

När är det krav på Fallskyddsutbildning? 
Se rubrikerna arbete på höjd och fallrisker ovan. Kort kan man säga att direkt du ska arbeta på höjd över två meter ska du fått utbildning, eller att din arbetsgivare försäkrar sig om att du som arbetstagare har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper inom fallskydd och framförallt personligt fallskydd. Målet ska alltid vara att ta fram ett kollektivt fallskydd i första hand och därefter kommer personligt fallskydd som alternativ.

Vad kostar en Fallskyddsutbildning? En Fallskyddsutbildning kostar 1750 SEK

Fallskydd riskhantering
Frågor som när du behöver en fallskyddsutbildning och om man måste ha en fallskyddsutbildning finner du svar på här.