Fallskyddsutbildning i Stockholm

Fallskyddsutbildning Stockholm går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du lär dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift.

Letar du efter vart du kan gå en fallskyddsutbildning i Täby, Huddinge, Nacka, Tyresö, Ekerö, Solna, Lidingö, Sollentuna, Järfälla eller Danderyd?

fallskyddsutbildningen i stockholm

onlinekurs Onlinekurs

rätt kompetens Rätt kompetens

id06 ID06

“Arbetsmiljöverket kräver att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap”

Arbeta säkert med fallskyddsutbildning

På bygg-/anläggningsarbetsplatser sker tyvärr många fallolyckor på höga och låga höjder, man kan tro att är det inte så högt är det ingen fara men man behöver fallskyddsutrustning och en bra plan på höjder över två meter. Utmaningar som finns på bygg-/anläggningsarbetsplatser kan vara skarpa kanter som kan utgöra en risk att fallskyddsutrustning fallerar – det här som en bra utbildning kommer in. Genom att ha en bra utbildning om vilka faror som finns och vad som kan inträffa tillsammans med kunskapen om olika typer av fallskydd och när/hur man kan använda vilken fallskyddsutrustning för ändamålet kan vi minimera riskerna på en arbetsplats.

Förmodligen tänker man att höghöjdsarbete är bara när man tar sig upp på globens tak med rep och klätterutrustning med specialutbildning i klätterteknik, men olyckor sker oftast på låga höjder där man minst kunde tro att det skulle ske vilket ger sjukskrivningar som konsekvens.

Det är även tryggt för era kunder i Stockholmsområdet att känna att de anlitar ett företag som verkligen sätter personalens säkerhet i fokus.

Fallskyddsutbildningen Stockholm är onlinebaserad

Som arbetsgivare i Stockholm och övriga landet har du ett ansvar att se till att anställda får utbildning att kunna hantera fallrisker i arbetet. Har du verksamheten inom bygg/anläggning så finns det större risker och större möjligheter att arbete sker på 2 meter eller högre – det är här som fallskydd är väldigt viktigt att det finns och att de som arbetar där har kunskapen och utbildningen.

Oavsett vilken del av Stockholm du har din verksamhet i, om det är norra Stockholm eller andra delar av Stockholm så kommer Fallskyddsutbildning Stockholm online ge dig den utbildning som behövs för att minimera fallrisker. Tack vare att utbildningen är online så måste man inte ta extra tid för att åka till en särskild lokal eller företag utan kunskaperna som behövs kan enkelt tas till sig via en dator eller någon annan enhet som en surfplatta till exempel.

Bara för att fallskyddsutbildning Stockholm är onlinebaserad så betyder inte det att vi har tummat på kvalitén – snarare tvärtom så har vi tagit fram utbildningen tillsammans med 3 av Sveriges ledande inom fallskyddsutbildning. När hela utbildningen är klar så kommer ett slutprov och sen har du ditt fallskyddscertifikat.

Bli certifierad att jobba med fallskydd och fallskyddsutrustning

Här behövs inga förkunskaper utan allting sker online med video och textkapitel som lärs ut av instruktörer som har en lång erfarenhet att jobba med att lära ut fallskydd och fallskyddsutrustning, risker och analys innan man ger sig ut på ett jobb. Dessutom kommer vi att gå igenom alla lagar och regler som gäller för att arbeta på höjd. Efter alla kapitel har slutförts kommer ett slutprov och sen har du ditt certifikat som du alltid får som PDF men som även kan fås som ett plastkort och/eller ID06-registrering.

stockholm
fallskyddssele
förankringspunkt
onlinekurs
fallskyddscertifikat

Få säkerhet på högsta nivå – Fallskyddsutbildning Stockholm med fallskyddsutbildningen.se

Fallskyddsutbildning är en viktig del av arbetsmiljön för personer som arbetar på hög höjd eller i andra situationer där det finns risk för fall. Utbildningen ger arbetstagare de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta säkert på sin arbetsplats och för att undvika olyckor. Fallskyddsutbildningen är personlig och ger ett utbildningsbevis som visar att man har tillgodogjort sig de kunskaper som krävs för att arbeta säkert på hög höjd. Utbildningen är riktad mot alla olika typer av höghöjdsarbeten och lämpar sig till bland annat för dig som jobbar som skyddsombud, arbetsledare eller för dig som använder fallskydd i ditt arbete på hög höjd.

Det finns olika typer av fallskyddsutbildningar som erbjuds av olika utbildningsanordnare. Utbildningarna kan variera i längd och innehåll, men de flesta utbildningar innehåller både teoretisk och praktisk utbildning. Det är viktigt att välja en utbildning som passar ens behov och som ger den kunskap som krävs för att arbeta säkert på hög höjd.Giltighetstiden för fallskyddsutbildningen varierar också beroende på vilken typ av utbildning man har genomgått. Vissa utbildningar har en giltighetstid på ett år medan andra utbildningar har en längre giltighetstid. Det är viktigt att hålla koll på giltighetstiden för sin fallskyddsutbildning och att se till att man genomgår en uppdatering av utbildningen när det behövs.

Sammanfattningsvis är fallskyddsutbildning en viktig del av arbetsmiljön för personer som arbetar på hög höjd eller i andra situationer där det finns risk för fall. Utbildningen ger arbetstagare de kunskaper som krävs för att arbeta säkert på sin arbetsplats och för att undvika olyckor. Det är viktigt att välja en utbildning som passar ens behov och att se till att man håller sin utbildning uppdaterad.

fallskydd, linor, förankringspunkt