Fallskyddsutbildning i Skåne

Fallskyddsutbildningen i Skåne går igenom de lagar, regler och normer som gäller för höghöjdsarbete. Du lär dig välja rätt utrustning för rätt arbetsuppgift. Oavsett vart i Skåne du har din arbetsuppgift så kan du göra din fallskyddsutbildning online, om det är Malmö, Vellinge, Staffanstorp, Lund, Trelleborg, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Åhus, Kristianstad, Hässleholm, Landskrona, Helsingborg eller Ängelholm.

Onlinekurs

Rätt kompetens

ID06

“Arbetsmiljöverket kräver att de som arbetar på 2 meter eller högre har fått rätt utbildning och kunskap”

Med fallskyddsutbildning kan man arbeta tryggt

Att anmäla sig till fallskyddsutbildningen utrustar dig och ditt team med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utföra arbete säkert på höjder som överstiger 2 meter. Tyvärr är fall bland de vanligaste arbetsplatsolyckorna, särskilt inom byggbranschen. Men vi kan gemensamt bidra till att förbättra denna olyckliga statistik genom omfattande utbildning som ökar medvetenheten, höjer kompetensen och minimerar riskerna på arbetsplatsen. Vissa människor antar felaktigt att arbete på höjder innebär repklättring på jordens tak. Fallskyddsträning är dock nödvändig även på minsta höjd av två meter, som kan nås snabbt. Tvärtemot vad många tror sker de flesta av dessa olyckor på låga höjder, vilket resulterar i långvarig frånvaro från arbetet. Att prioritera dina anställdas säkerhet under arbetet återspeglar dessutom positivt på din verksamhet, eftersom det försäkrar kunder i Skåne med omnjed att de kan lita på att du prioriterar deras säkerhet. Anmäl dig till ett fallskyddsutbildningsprogram idag och säkra ditt teams säkerhet och ditt företags fortsatta framgång.

Fallskyddsutbildningen i Skåne är en onlinekurs

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att se till att dina anställda i Skåne och i övriga landet får lämplig utbildning och skaffar sig nödvändig kompetens. När det gäller bygg- och anläggningsarbeten kräver Arbetsmiljöverket att personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller mer ska ha lämplig kunskap och utbildning.

Oavsett om ditt företag är verksamt i norra Skåne eller andra delar av regionen, är lösningen på detta krav är Fallskyddsutbildning Skåne Online. Detta onlineutbildningsprogram erbjuder flexibilitet och bekvämlighet och låter dina anställda delta i fallskyddsutbildningen vid en tid och plats som passar deras scheman.

Dessutom finns kursen tillgänglig på flera språk, så du kan välja det språk som dina anställda är mest bekväma med när de skaffar sig ny kunskap om att arbeta på höjden. Online Fallskyddsutbildningen Skåne är en kurs i egen takt som du och dina anställda kan komplett varhelst de har tillgång till en dator eller modern telefon. Detta utbildningsprogram anses vara Sveriges bästa, efter att det utvecklats av tre av landets mest kända fallskyddstränare.

Bli certifierad att jobba på hög höjd

I Skåne underlättas fallskyddsutbildningen av erfarna instruktörer genom en videokurs som också ger praktisk vägledning i verkliga scenarier. Kursen behandlar väsentliga lagar, förordningar och standarder relaterade till arbete på höjder över 2 meter. Individer behöver inte ha förkunskaper för att delta i Fallskyddsutbildningen i Skåne. Efter genomgången kurs ges ett kunskapsprov. Godkända deltagare kan välja certifiering via plastkort eller registrering av sina kunskaper på ID06.

Höghöjdsarbete vad är det?

När du arbetar på över två meters höjd klassas ditt arbete som höghöjdsarbete eller arbete på hög höjd.

Det går väldigt fort att komma upp på en höjd som klassas som höghöjdsarbete vilket är två meter. Två meter är som en lång kamrat och som du skulle sitta på hens axlar.

När du kommer upp på över två meters höjd och ska utföra arbeten där är det din arbetsgivares ansvar att du har rätt teoretiska och praktiska kunskaper att säkert kunna arbeta på den höjd arbetet kräver. Det är din uppgift att använda utrustningen och kunskapen som du fått på bästa och säkraste sättet. Tänk på att säkerheten alltid måste gå i första hand, fråga alltid om du är osäker på något.

Enligt arbetsmiljölagen (AFS 2001:1 & AFS 2001:3) är arbetsgivaren skyldig att ansvara för att du har tillräckligt stor kompetens för att bedriva höghöjds arbete.

Fallskyddsutbildning är ett utmärkt sätt att lära sig arbeta på hög höjd. Det är viktigt att fallskyddsutbildningen tar upp de teoretiska som är nödvändiga och pekas ut i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för höghöjds arbete.

När ni ska arbeta med höghöjdsarbete ska ni alltid försöka bygga bort riskerna med ett kollektivt fallskydd eller gemensamma skyddsanordningar som skyddsanordningar, ställningar, arbetsplattformar, skyddstäckning och fallskyddsnät.  

Personlig fallskyddsutrustning skall alltid väljas i andra hand. Med personlig fallskyddsutrustning menar vi då en fallskyddssele (helsele), falldämparlina, säkehetsblock med funktionens som dämpar ett fall. Styr glidlås på fast förankrad lina eller skena eller, styrt glidlås med flexibel förankringslina.

  • Din fallskyddsutrustning ska alltid vara:
  • Personligt anpassad till användaren
  • Anpassad för arbeten vid skarpa kanter om behov finns
  • Besiktigad varje år av behörig person och kontrollerad innan varje användning

Genomför ofta utbildningar internt med er fallskyddsutrustning som ni ska använda. Ta hjälp av Sveriges bästa fallskyddsutbildning Onine, www.fallskyddsutbildningen.se