Fallskyddskurs Online

Flexibel och kostnadseffektiv digital utbildning så att du kan arbeta
på höjder över 2 meter. Utbildningen kan genomföras när det passar dig.

videoavsnitt Videoavsnitt

dator, mobil, surfplatta Dator/mobil/surfplatta

fallskyddsselar Fallskyddsselar

plastkort Plastkort

textavsnitt Textavsnitt

professionella instruktörer Professionella instruktörer

regler och förordningar Regler & förordningar

id06 ID06

flera språk Flera språk

förankringspunkter Förankringspunkter

digitalt certifikat Digitalt certifikat

giltighetstid 3 år Giltighetstid 3 år

Fallskyddskurs Online

Flexibel och kostnadseffektiv digital utbildning så att du kan arbeta på höjder över 2 meter. Utbildningen kan genomföras när det passar dig.

videoavsnitt

Videoavsnitt

textavsnitt

Textavsnitt

flera språk

Flera språk

dator, mobil, surfplatta

Dator, mobil, surfplatta

professionella instruktörer

Professionella instruktörer

förankringspunkter

Förankrings- punkter

fallskyddsselar

Fallskyddsselar

regler och förordningar

Regler & förordningar

digitalt certifikat

Digitalt certifikat

plastkort

Plastkort

id06

ID06

giltighetstid 3 år

Giltighetstid 3 år

När behöver du gå en fallskyddskurs eller en fallskyddsutbildning?

En fallskyddskurs ska du gå när du ska arbeta på höjd över två meter. Det är din arbetsgivares ansvar att se till att du som anställd har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper. Detta då arbetet ska utföras på mer än två meters höjd. Här går en professionell fallskyddskurs igenom ditt personliga fallskydd, regler och förordningar och hur du ska tänka vid höghöjds arbete.

En fallskyddskurs hos Fallskyddsutbildningen.nu är utformad så du tillsammans med instruktörer går igenom moment som du ska känna till när du ska arbeta på höjd över två meter och där en fallskyddsutbildning hjälper dig att förstå risker med arbete på höjd över två meter.

arbete på tak med ställningar och fallskydd

Utbildningen är 100% online och du genomför utbildningen när det passar dig. Då är du som mest motiverad när du får välja tid och plats. Självklart finns även fallskyddskursen på olika språk så du kan ta till dig kunskaper om höghöjdsarbete på bästa sätt. I utbildningen finns även instruktioner med professionella fallskyddsinstruktörer hur du ska genomföra dina praktiska övningar med just din personliga fallskyddsutrustning som du ska använda dig av. Även här kan ni utföra dessa övningar gemensamt innan påbörjat höghöjds arbete.

Digital Fallskyddskurs

Enkelt och flexibel Online

Du går din Fallskyddskurs när det passar dig och ifrån dator eller mobil eller surfplatta – vad som du har tillgängligt och som fungerar bäst för dig. Det innebär att du är som mest motiverad och kan ta till dig kunskaper på bästa sätt om att arbeta på höjder över två meter. Fallskyddsexperter instruerar dig på i rätt miljö med lång erfarenhet och kunskaper av utbildning i fallskydd.

Fallskyddskursen är kostnadseffektiv

Genom att göra Fallskyddskursen Online så slipper ni vara ifrån arbetet på tider då ni kan fakturera kunder utan kan göra utbildningen på tider när det finns utrymme, om det bara så är en timme åt gången. Praktiska bitar kan genomföras tillsammans då dessa handleds av experter i utbildningen. För att själva få erfarenhet av den fallskyddsutrustning som finns på arbetsplatsen är det viktigt att ni övar inför kommande arbetsuppgifter.

Fallskyddsutrustning

Den fallskyddsutustning som ni använder behöver vara kontrollerad och godkänd, detta ska göras årligen av en auktoriserad fallskyddsfirma. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har tillräckligt med kunskaper om fallskydd och har rätt utrustning. Det är dock alltid arbetstagarens uppgift att använda sig av sin utrustning på rätt sätt.

Hur fungerar utbildningen och vad ingår?

Fallskyddskursen fallskyddsutbildningen.se går grundligt igenom hur du använder ditt personliga fallskydd i detalj. Du kan backa i videoavsnitten och se dessa flera gånger för att uppnå den bästa förståelsen på dina villkor. Självklart följer fallskyddskursen alla regler och riktlinjer som finns enligt lag för att uppnå bästa möjliga säkerhets ”tänk” för dig.

I kursen kommer du bl.a att gå igenom:

  • Vilka lagar och regler som gäller för arbete på höjd över två meter
  • Hur du använder ditt fallskydd
  • Riskanalys innan påbörjat höghöjdsarbete
  • Detaljerad genomgång av ditt personliga fallskydd
  • Förankringspunkter
  • Evakuering och räddning
  • Kontroll och besiktning av fallskyddsutrustning
fallskyddselar och förankringspunkter

Beställ fallskyddskursen

Se till att du och dina anställda har rätt kompetens när det gäller arbete på höjd över två meter. Beställ enkelt och snabbt fallskyddskursen för dina anställda här. Vi har profesionella fallskyddsexperter som lär ut hur man använder sitt personliga fallskydd. Utbildningen sker när det passar er både säkert och kostnadseffektivt.

Beställ fallskyddskursen

Se till att du och dina anställda har rätt kompetens när det gäller arbete på höjd över två meter. Beställ enkelt och snabbt fallskyddskursen för dina anställda här. Vi har profesionella fallskyddsexperter som lär ut hur man använder sitt personliga fallskydd. Utbildningen sker när det passar er både säkert och kostnadseffektivt.

Vad säger lagen om fallskyddsutbildning och arbete på hög höjd?

Den som har rollen och ansvaret som arbetsgivare SKALL se till att du som arbetstagare har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper om arbete på höjd över två meter. Du som arbetsledare som leder arbetet bör även gå denna utbildning redan i planeringsstadiet för uppdraget.

När är det krav på Fallskyddsutbildning?

Fallskyddsutbildning är ett krav enligt lag för alla som arbetar på en höjd av två meter eller högre där risk för fall föreligger. Därför behöver du rätt kunskap om utrustning och risker.

Frågor eller funderingar?

Om du har någon fråga eller något särskilt behov gällande er fallskyddskurs, tveka inte att kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller så är ni givetvis välkomna att ringa oss på telefon 010 – 161 54 54

Byggarbetsplatser är till sin natur farliga platser och fall är en av de främsta orsakerna till skador. Därför är det viktigt att ha både personliga och kollektiva fallskyddsåtgärder på plats för att garantera arbetarnas säkerhet.

Personlig fallskyddsutrustning inkluderar selar, linor och livlinor, som är utformade för att skydda enskilda arbetare från fall. Personligt fallskydd bör dock endast användas som en sista utväg när kollektiva skyddsåtgärder inte är genomförbara.

Kollektiva fallskyddsåtgärder är utformade för att skydda flera arbetare samtidigt. Exempel på kollektivt fallskydd är skyddsräcken, balustrader, staket, trappor och permanenta stegar. Tillfälliga kollektiva skyddsåtgärder såsom tillfälliga skyddsräcken, byggnadsställningar, avtagbart kantskydd samt
ställningar och stegar kan också användas.

Arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla fallskydd när byggnadsarbetare arbetar på höjder av 2 meter eller mer över en lägre nivå, enl. arbetsmilöverket.
En fallskyddsplan måste utarbetas av en kvalificerad person som har gått en fallskyddskurs, utvecklad specifikt för arbetsplatsen. Planen måste förvaras på arbetsplatsen, underhållas och hållas uppdaterad, och eventuella ändringar måste godkännas.

Sammanfattningsvis är personliga och kollektiva fallskyddsåtgärder viktiga på byggarbetsplatser. Arbetsgivare måste prioritera kollektiva fallskyddsåtgärder framför personliga fallskydd, och en fallskyddsplan måste finnas på plats och uppdateras regelbundet för att säkerställa arbetarnas säkerhet. Genom att implementera dessa åtgärder kan vi förebygga fall och se till att byggnadsarbetare kommer hem säkert i slutet av dagen.