Fallskyddsutbildning boden energi

Bodens Energi utbildar sin personal för att arbeta på höjd över två meter – genom Fallskyddsutbildningen.se.

Bodens Energi är en återkommande kund hos Fallskyddsutbildningen.se. Det vi på Fallskyddsutbildningen tycker är så fantastiskt med Bodens Energi är att samtlig personal utbildas i höghöjdsarbete genom att gå en fallskyddsutbildning.

Vi ser en stor fördel med att all personal har grundkunskaperna som tas upp i en fallskyddsutbildning, oavsett om man själv inte ska arbeta på hög höjd till vardags (det är väldigt lätt att komma upp till två meters höjd). Då finns en ökad förståelse när risker ska hanteras och personalstyrkan har en samsyn på risker och utmaningar man ställs inför vid höghöjdsarbete som kräver en fallskyddsutbildning.

Det kan vara att personalen påminner varandra om att undersöka om det finns förankringspunkter dit man ska upp att förankra sitt personliga fallskydd i. Den kan vara en så enkel sak som att påminna varandra om vädret ute, det kanske ser ut att blåsa upp till storm eller liknande. Att hela tiden prata och hjälpas åt med riskanalyser är otroligt effektivt, oavsett om de sker på kafferasten eller när riskanalysen tas fram innan påbörjat arbete.

Oavsett om personalen inte arbetar på höjd över två meter till vardags på arbetsplatsen kommer troligen personalen att behöva utföra sysslor på två meters höjd på sin fritid. Det kan vara när sommarstugan ska målas om eller något ska repareras på höjd över två meter i hemmet.  Vi ser att många har monterat solpaneler på sina hem och någon gång kanske dessa måste justeras eller att det finns en takpanna att rätta till, då är höghöjdsarbete ett faktum och kunskaper om personligt fallskydd skall finnas och finns hos personalen på Bodens Energi.

Att ha med sig säkerhetstänket minimerar risken för fallskyddsolyckor.

Det är viktigt att personalen repeterar sin fallskyddsutbildning med jämna mellanrum för att hålla kunskapen vid liv och få in uppdaterade kunskaper för att förhindra fallolyckor. Efter genomförd fallskyddsutbildning får eleven sitt personliga fallskyddscertifikat med namn och födelsedata från Fallskyddsutbildningen.se

Vi på Fallskyddsutbildningen känner att Bodens Energi verkligen har ett modernt och sunt tankesätt när det gäller riskhantering och att utbilda hela personalen så de även kommer tillbaka ”säkert” från sin ledighet är en framgångsfaktor enligt oss på Fallskyddsutbildningen.

Fallskyddsutbildning boden energi