Fallskyddsutbildning Online - Dator med bild på Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning online – Fördelar

Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att personalen är utbildad om riskerna med arbete på hög höjd, här får du den utbildning som dina anställda behöver för att ha en god kunskap om höghöjdsarbete med hjälp av Fallskyddsutbildning online.
Fallskyddsutbildning är obligatorisk för alla som arbetar på hög höjd (2 meter eller mer). Att gå Fallskyddsutbildningen säkerställer att ni har med samtliga moment som krävs för att en god kunskap om arbete över två meter.
Fallskyddsutbildning Online och alla Fallskyddsutbildningar ska omfatta risker, skyddsåtgärder och användning av fallskyddsutrustning.
Fallskyddsutrustning ska användas vid allt arbete på hög höjd i första hand ska kollektivt fallskydd användas och i andra hand personlig fallskyddsutrustning. Allt detta tas upp i detalj i Fallskyddsutbildning Online.
Arbetsgivaren ska tillhandahålla fallskyddsutrustning och se till att den är i gott skick och att fallskyddsutrustningen är besiktigad årligen och inte är äldre än 10-år.
Personalen ska använda fallskyddsutrustning på rätt sätt och följa instruktionerna, prova ut erat personliga fallskydd ordentligt så det sitter bra och ni är trygga i fallskyddsutrustningen.
Arbetsgivaren ska införa rutiner för att kontrollera att fallskyddsutrustningen används på rätt sätt.
Fall från hög höjd är en av de vanligaste dödsorsakerna på arbetsplatsen. Genom att utbilda personalen om riskerna och tillhandahålla fallskyddsutrustning kan arbetsgivarna minska risken för olyckor.

Här är några tips för att säkerställa att fallskyddsutbildningen är effektiv:

Utbildningen ska vara relevant för de specifika arbetsuppgifterna som personalen utför.
Fallskyddsutbildningen ska vara engagerande och begriplig på språk som eleven förstår och med god modern pedagogik och metodik.
Utbildningen ska upprepas regelbundet och på användarens villkor, när och vart eleven själv vill och är mottaglig för kunskap.
Personalen ska kunna testa sina kunskaper och färdigheter efter utbildningen.
Personalen ska kunna få tillgång till utbildningen när de behöver den.
Genom att följa dessa tips kan arbetsgivarna se till att personalen är väl förberedd för att arbeta säkert på hög höjd.

Fallskyddsutbildning Onine - Fördelar med online utbildning  - bild på dator med fallskyddsutbildningen.se