Fallrisker – hur undviker jag fallrisker? – Fallskyddsutbildning

Fallrisker, Arbeten med fallrisker ska alltid riskbedömas, oavsett fallhöjd. Om det förekommer arbete med risk för att falla två meter eller mer, ska det alltid finnas en arbetsmiljöplan och i den ska det beskrivas hur fallriskerna över två meter ska åtgärdas.

Exempel på när det finns risk att falla till lägre nivå vid byggnads- eller anläggningsarbeten är:

• Takarbete

• Fasadarbete

• Arbete från stege

• Håligheter eller öppningar i till exempel bjälklag

• Montering av prefabelement

• Schaktkanter

• Bergarbete

Vid fallrisker ska man i första hand använda gemensamma fallskydds¬annordningar, det vill säga skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla. Om det inte är möjligt, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Länk: Arbetsmiljöplan hos Arbetsmiljöverket

Här kan du se en kort film om hur sanktionsavgifter vid en inspektion från Arbetsmiljöverket. Du som arbetsgivare ska alltid se till att din personal har tillräckliga kunskaper både teoretisk och praktiskt gällande fallskydd och arbete på höjd över 2 meter.

Här kan du snabbt beställa din fallskyddsutbildning.

Som chef är du alltid ansvarig för att din personal har tillräckligt stora kunskaper om fallrisker och fallskyddsarbete. De ska ha tillräckligt stora praktiska och teoretiska kunskaper om höghöjdsarbete.