Besiktning av din personliga fallskyddsutrustning

Besiktning av ditt personliga fallskydd

En fallskyddssele är en av de viktigaste delarna i din fallskyddsutrustning och skall alltid bäras av den som arbetar över två meter. 

Fallskyddsselen ger det nödvändiga kroppsstödet med remmar som fästs runt användaren och som fördelar krafterna vid ett fall jämt över kroppen för maximal säkerhet och komfort. Din Fallskyddssele är din livförsäkring, ta hand om den. 

Enligt lag så är arbetsgivaren skyldig att utföra besiktning av fallskyddsutrustning. Det ska göras minst var 12:e månad. 

Det är av oerhörd vikt att säkerställa att fallskyddsutrustningen är funktionell, att det inte finns några brister på skyddet. Enligt den europeiska standarden, EN 365, skall all fallskyddsutrustning genomgå en årlig kontroll.  

Besiktningen ska utföras och dokumenteras av en kompetent person. 

Fallskyddsutbildningen besökte Sala fallskyddsteknik AB som besiktar åtskilliga fallskyddsselar och fallskyddsutrustning årligen. Se Videon nedan för att få en inblick i hur en besiktning av ett personligt fallskydd kan gå till och i detta fall en fallskyddssele. 

Rätt utrustning och rätt utbildningen inom fallskyddsutbildning är en säkerhet för dig och ett kvitto för din arbetsgivare att hen ser till att du har bra teoretiska och praktiska kunskaper inom fallskyddsutrustning och då arbete på höjd över två meter.

Behov av besiktning? Kontakta oss så hjälper vi dig.  

Användning av arbetsutrustning – AFS 2006:4

Sala Fallskyddstekniks Göran Johansson går igenom hur en årlig besiktning av ditt fallskydd går till.